دسته بندی نشده

خط تولید بلوکه فوم بتن (CLC)

بتن سبك Cellular LightWeightConcrete (CLC) يكي از انواع بتن سبك بوده كه به وسیله ايجاد حباب هاي هوا با انداز ههاي مختلف در درون بتن ايجاد ميشود. روش تولید اين نوع بتن يك روش بدون اتوكلاو است. ايجاد حباب هوا در اين نوع بتن با يكي از دو روش مختلف فیزيكي يا استفاده از مواد […]

طراحی ، برنامه نویسی ، پیاده سازی و اجرا : مؤسسه فن آوری اطلاعات و ارتباطات هنر برتر
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس